Lamborghini Huracán LP 610-4 t
MAKNA TELINGA BERDENGUNG

Jam : 6 - 7
Telinga kiri : Ada tamu
Telinga kanan :Mengalami kesukaran

Jam : 7 - 8
Telinga kiri :Berjalan jauh
Telinga kanan :Diperbincangkan orang

Jam : 8 - 9
Telinga kiri :Ada saudara yang datang
Telinga kanan :Pergi jauh

Jam : 9 - 10
Telinga kiri : Akan beruntung
Telinga kanan :Celaka besar

Jam : 10 - 11
Telinga kiri :Selamat
Telinga kanan :Ada percekcokan

Jam : 11 - 12
Telinga kiri :Saudara ada yang datang
Telinga kanan :Menerima surat

Jam : 12 - 13
Telinga kiri :Akan sakit
Telinga kanan :Saudara yang jauh datang

Jam : 13 - 14
Telinga kiri :Kehilangan saudara jauh
Telinga kanan :Akan makan enak

Jam : 14 - 15
Telinga kiri : Ada tamu
Telinga kanan :Kecelakaan

Jam : 15 - 16
Telinga kiri :Akan berjalan
Telinga kanan :Saudara yang jaut datang

Jam : 16 - 17
Telinga kiri :Ada saudara yang datang
Telinga kanan :Akan berpergian

Jam : 17 - 18
Telinga kiri :Beruntung besar
Telinga kanan :Beruntung besar

Jam : 18 - 19
Telinga kiri :Selamat
Telinga kanan :Kehilangan

Jam : 19 - 20
Telinga kiri : Dicintai wanita
Telinga kanan :Diperbincangkan keluarga

Jam : 20 - 21
Telinga kiri :Ada tamu
Telinga kanan :Memperoleh rezeki

Jam : 21 - 22
Telinga kiri :Dipanggil makan enak
Telinga kanan :Memperoleh untung besar

Jam : 22 - 23
Telinga kiri :Memperoleh rejeki
Telinga kanan :Selamat

Jam : 23 - 24
Telinga kiri :Besar rintangannya
Telinga kanan :Ada orang yang mencintai

Jam : 24 - 01
Telinga kiri :Mudah tercapai keinginannya
Telinga kanan :Dinasehati saudara

Jam : 01 - 02
Telinga kiri :Ada pembicaraan baik
Telinga kanan :Ada percekcokkan

Jam : 02 - 03
Telinga kiri :Akan bercekcok
Telinga kanan :Selamat

Jam : 03 - 04
Telinga kiri :Ada masalah/perkara
Telinga kanan :Kehilang uangnya

Jam : 04 - 05
Telinga kiri :Memperoleh kerjaan baik
Telinga kanan :Kehilangan sesuatu

Jam : 05 - 06
Telinga kiri :Ada pembicaraan dengan tamunya(saudara)
Telinga kanan :Celaka besar

Total Pengunjung :